Belasting op vermogen 2013-2015: massaal bezwaar

Tegen aanslagen inkomstenbelasting 2013 waarbij sprake is van belast spaargeld in Box III, zijn meer dan 10.000 bezwaarschriften ingediend. Voor 2014 en 2015 is een nog groter aantal te verwachten. Om dat in goede banen te leiden, is voorgesteld deze kwestie als ‘massaal bezwaar’ aan te merken. Belastingplichtigen die op 26 juni 2015 nog geen bezwaar hebben ingediend maar dat nog wel kunnen, hoeven dat volgens de belastingdienst niet meer te doen. Ze kunnen automatisch meeliften met de uitkomst van lopende procedures. Let op! Het gaat daarbij uitsluitend om het oordeel van de rechter over de standaard argumentatie. Als u met extra argumenten wilt komen en stellingen op basis van uw individuele vermogenspositie wilt innemen, mag en kunt u gewoon nog zelf een bezwaarschrift in (laten) dienen.

Aftrek Research en Development gaat op in WBSO

De Research & Development Aftrek (RDA) is gerelateerd aan de fiscale winst. Innovatieve bedrijven die nog nauwelijks winst maken, hebben daarom op korte termijn weinig aan deze aftrekpost. Toch is het de bedoeling ook deze bedrijven te stimuleren. Daarom wordt voorgesteld de RDA per 1 januari 2016 samen te voegen met de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Die regeling leidt tot een aftrek op de te betalen loonheffing. Zo ontstaat direct voordeel, ook voor ondernemers die nog geen winst maken. Verder leidt de samenvoeging tot vereenvoudiging voor zowel ondernemer als Belastingdienst. Wat zijn de hoofdlijnen van de nieuwe regeling?

De nieuwe regeling (WBSO-nieuwe stijl) kent twee schijven. De eerste schijf biedt een voordeelpercentage van 30% (40% voor starters) over de S&O-kosten tot € 300.000 (loon- en overige kosten en uitgaven). De tweede schijf, met een voordeelpercentage van 15%, geldt voor de S&O-kosten boven de € 300.000. Aanvragen over 2016 kunnen in 2015 worden ingediend.

Vacature ervaren assistent-accountant

Functie (ervaren) assistent-accountant

Vanwege de groei van onze dienstverlenende werkzaamheden hebben wij een vacature ervaren assistent-accountant. Voor de functie geldt een opleiding op tenminste MBA / HBO-niveau, meerdere jaren ervaring op een administratie- of accountantskantoor, goede contactuele eigenschappen alsmede zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de zwaarte van de functie en de ervaring.

 

Interesse? Solliciteer dan direct!

Maakt u alstublieft gebruik van ons sollicitatieformulier.

Te veel lijfrentepremies betaald? Laat ze belastingvrij terugboeken!

Bankspaarrekening of lijfrentepolis

Ondernemers kunnen pensioen opbouwen met een bankspaarrekening of lijfrentepolis. De inleg is aftrekbaar tot bepaalde maxima. Soms wordt meer gestort dan fiscaal aftrekbaar is.  Als dat meerdere tot uitkering komt, betaalt u over uw eigen inleg inkomstenbelasting. Dat is dubbelop. Er is iets aan te doen.

Verklaring geruisloze terugstorting

U kunt sinds kort de te veel betaalde lijfrentepremies gewoon laten terugboeken, voordat de lijfrentes tot uitkering komen. Dat kan met een ‘Verklaring geruisloze terugstorting’ die u kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Uiteraard moet u aantonen dat u meer premies hebt betaald dan u kon aftrekken. Ook moet u het te veel betaalde geld met terugwerkende kracht bij uw box 3-vermogen optellen. Achteraf was het immers gewoon spaargeld. Dat leidt tot een kleine bijbetaling van inkomstenbelasting, die overigens omstreden is. Maar de dubbele heffing over de hoofdsom voorkomt u zo.

 

Vragen?

Neemt u dan contact met ons op en vraag naar uw adviseur of naar iemand van onze fiscale afdeling.

Pensioen bij de eigen B.V. op de schop

Er komt een simpelere regeling voor het pensioen van de ondernemer met een eigen B.V. (de dga). Ruim 150.000 dga’s bouwen pensioen op in hun B.V. Het kabinet heeft eind juni de kaarten op tafel gelegd: het parlement mag kiezen tussen twee regelingen, of het B.V.-pensioen helemaal afschaffen. In dat laatste geval moet er wel een aantrekkelijke overgangsregeling komen. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2016, maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid, zo meldt het kabinet.

De eerste regeling heet Oudedagssparen in eigen beheer. De dga mag zelf bepalen hoeveel loon hij in de B.V. opzij zet voor later. Hij heeft een juridisch recht op dit spaarpotje. Het wordt jaarlijks opgewaardeerd op basis van de marktrente.

De andere regeling heet Oudedagsbestemmingsreserve. De B.V. reserveert elk jaar een deel van de winst. Het is geen spaarpotje van de dga. In de uitwerking is deze regeling gecompliceerder. Ook zijn er meer risico’s voor de belastingdienst. Vandaar dat deze niet de voorkeur heeft van het kabinet.

De dga kan bij beide regelingen, als hij met pensioen gaat, een lijfrente kopen of het bedrag in 20 jaar gelijkmatig door de eigen B.V. laten uitkeren.

De oplossingen leiden in beginsel niet tot meer of minder belastinginkomsten. Volgens het kabinet bespaart de belastingdienst door deze vereenvoudiging jaarlijks € 2.7 miljoen aan uitvoeringskosten.

Personeelslening eigen woning: rentevoordeel straks belast

Sommige werkgevers lenen geld aan werknemers voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. De rente op zo’n lening is vaak lager dan de marktrente. Het rentevoordeel voor de werknemer is onbelast en loopt buiten de salarisadministratie. Een praktisch bedoelde regeling: de rente was immers toch aftrekbaar als eigenwoningrente, tegen hetzelfde tarief. De laatste jaren is de aftrek van eigen woningrente echter flink beperkt. Daarom wordt voorgesteld om de regeling per 1 januari 2016 te wijzigen.

De werkgever moet het rentevoordeel voor de werknemer – het verschil tussen de marktrente en de afgesproken, lagere rente –  als loon gaan verwerken. De werknemer kan het als loon belaste rentevoordeel in zijn aangifte inkomstenbelasting verwerken als eigen woningrente volgens de daarvoor geldende regels.