Pensioen in eigen beheer wordt mogelijk helemaal afgeschaft

Pensioen in eigen beheer, een nieuw voorstel!

Had Staatssecretaris Wiebes eerder dit jaar een alternatief voorstel voor pensioen in eigen beheer, recent heeft hij aangegeven de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer op te bouwen binnen de BV helemaal af te schaffen.  De DGA heeft dan nog slechts  de mogelijkheid voor het sparen voor de oudedag middels banksparen in privé, waarbij de inleg een aftrekpost vormt op het belastbaar inkomen voor de Inkomstenbelasting.

Eenmalige  belastingkorting

Voor beëindiging van het huidige pensioen in eigen beheer stelt hij een eenmalige  belastingkorting voor bij volledige afkoop vergelijkbaar met de eenmalige afkoopmogelijkheid stamrecht in eigen beheer in 2014. Dit houdt in, dat over de fiscale waarde van de pensioenvoorziening inkomstenbelasting is verschuldigd, waarbij 20% van het totaal is vrijgesteld. De reden van dit voorstel is tevens vereenvoudiging voor de uitvoerbaarheid bij de belastingdienst. Opvallend is , dat een meerderheid van de politieke partijen het eens zijn met het voorstel. De Staatssecretaris heeft toegezegd nog voor de kerst met een concreet voorstel naar de Tweede kamer te komen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Wat is uw reactie op dit voornemen?

Subsidie ontvangen in 2015?

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt in het najaar van 2015 22 miljoen euro subsidie ter beschikking ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze subsidie is bedoeld voor projecten die gericht zijn op één van de volgende thema’s:

  • Bedrijfs- of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

 

Subsidie 2015 ESF Eusopees Sociaal Fonds

Voor wie is het bedoeld?

De subsidie is in principe beschikbaar voor alle organisaties die advies inwinnen van een adviseur met betrekking tot één of meerdere van bovenstaande thema’s.

 

Belangrijkste voorwaarden

Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat het zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt.

 

Interesse in deze subsidie?

Neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen DK Accountants & Adviseurs. Bent u nog geen klant, neem dan vrijblijvend contact met ons op of bel 0318 – 50 00 05.

U kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Pensioen eigen beheer wordt mogelijk Oudedagssparen in eigen beheer

Oudedagssparen in eigen beheer (OEB)

Staatssecretaris Wiebes heeft aangekondigd het opbouwen van een pensioen in eigen beheer te gaan herzien in een nieuwe variant. Het voorstel is per brief op 1 juli 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. De huidige pensioenopbouw in eigen beheer zal gaan verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een  zogenaamde “Oudedagssparen in eigen beheer (OEB)”, welke vergelijkbaar is met de oudedagsreserve voor IB-ondernemers. Deze OEB kan aangewend worden om een lijfrente bij een bank of een verzekeraar aan te kopen. Daarnaast bestaat de mogelijk om de OEB om te zetten in een periodieke uitkering bij de BV. De voorgeschreven uitkering met een duur van minimaal 20 jaar, die niet afhankelijk is van sterftekansen, lijkt op de uitkeringsvorm bij het lijfrentebanksparen.

Bestaande regelingen in eigen beheer worden mogelijk gerespecteerd, maar mogen ook worden omgezet in een OEB. Kortom, zorg dat u tijdig uw pensioen in eigen beheer op orde heeft (alle schriftelijke pensioenbrieven, ook de recentste pensioenbrief per 1-1-2015). Daarmee kunt u tijdig geadviseerd worden voor de mogelijke wijzigingen die aanstaande zijn. Aanvullend kan een financial planning voor de DGA helderheid brengen in de toekomst voor de oudedag.

Wenst u op korte termijn door te praten over de impact van het Oudedagssparen? Neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder binnen DK Accountants & Adviseurs. U kunt ook rechtstreeks met mij contact opnemen indien u dat wenst.