VAR-verklaring verdwijnt!

VAR-verdwijnt - Voorbeeld aanvraagformulier

Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) hebben een zogenaamde VAR-verklaring nodig om voor hun opdrachtgevers te kunnen werken. De VAR-verklaring verdwijnt. Een overeenkomst met de opdrachtgever komt er voor in de plaats. Die wijziging zou met ingang van 1 januari 2015 worden doorgevoerd echter staatssecretaris Eric Wiebes heeft dat uitgesteld.

 

Opdrachtgever krijgt meer verantwoordelijkheid

Een zzp-er is niet in dienst van zijn opdrachtgever. Met een VAR-verklaring garandeert de zzp-er zijn opdrachtgever dat voor hem geen premies of loonheffingen hoeven te worden afgedragen. Dat neemt niet weg dat mensen op papier kunnen werken als zzp-er terwijl ze feitelijk in dienst zijn. Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en in het geval van problemen zijn de financiële gevolgen (veelal) voor de zzp-er. In verband daarmee wordt de VAR-verklaring afgeschaft. Daarvoor komt in de plaats een overeenkomst van opdracht tussen de zzp-er en zijn opdrachtgever. Op die manier krijgt de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid voor een juiste aanpak. Daarmee ook voor de afdracht van premies en loonheffingen indien blijkt dat toch sprake was van een dienstbetrekking.

 

1 januari 2016

De nieuwe opzet zou op 1 januari 2016 ingaan. Inmiddels heeft de staatssecretaris zijn plan bijgesteld. Uit de maatschappelijke discussie leidt hij af dat er in de markt nog vele vragen zijn over de nieuwe opzet en daarom invoering op 1 januari a.s. te vroeg is. Hij streeft er nu naar de VAR per 1 april 2016 te vervangen.

 

Modelovereenkomsten

De Belastingdienst stelt voor de diverse sectoren modelovereenkomsten op. De zzp-ers en hun opdrachtgevers kunnen die gebruiken maar mogen ook gebruik maken van eigen versies. De Belastingdienst heeft inmiddels een aanzienlijk aantal modelovereenkomsten via haar website ter beschikking gesteld.

 

Blijf alert en waakzaam

Tenslotte, de overeenkomst zal een dienstverband niet zonder meer uitsluiten. Het blijft gaan om de feitelijke situatie, niet om een papieren werkelijkheid. Dat neemt het belang van een goede overeenkomst niet weg. Immers, die vormt ook voor de Belastingdienst het uitgangspunt. Een onhandige formulering van de overeenkomst zou daarom zomaar voor de Belastingdienst aanleiding kunnen zijn een samenwerking als een dienstbetrekking aan te merken en over te gaan tot naheffing van premies en loonheffingen. Het blijft dus oppassen.

 

Vragen?

Stel ons gerust uw vraag naar aanleiding van dit artikel. Klik hier om gebruik te maken van ons contactformulier.

De blauwe envelop, staatssecretaris Wiebes neemt er afscheid van.

De blauwe envelop verdwijnt

Wiebes neemt afscheid van de blauwe envelop.De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Elektronisch Berichtenverkeer (EBV). Dat stelt de Belastingdienst in staat de eerste stappen te zetten naar volledig digitaal berichtenverkeer van en naar burgers en bedrijven. De blauwe envelop van de Belastingdienst , die dit jaar zijn 100e verjaardag viert, gaat daarmee verdwijnen. Staatssecretaris Eric Wiebes zal vandaag 14 oktober bij het Ministerie van Financiën op een ludieke manier het startsein geven voor de campagne die het afscheid van de blauwe envelop inluidt. Hij zal daarbij de stapsgewijze invoering van het digitale berichtenverkeer toelichten.

 

Gewenningsperiode

Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, is tegemoet gekomen aan de wens van de Eerste Kamer om een langere gewenningsperiode te hanteren voor het verplichte elektronische berichtenverkeer. Voor de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging daartoe en voor de voorlopige en definitieve aanslagen wordt een gewenningsperiode van twee jaar gehanteerd. Gedurende de gewenningsperiode zullen berichten zowel per post als via de Berichtenbox worden verzonden.

Bron: Belastingdienst en Accountancy Van Morgen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering belangrijk?

U bent ondernemer. Waarom is het zo belangrijk een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) af te sluiten? Omdat u gewoonweg niet weet wat u in de toekomst boven het hoofd hangt voor wat uw gezondheid betreft. Arbeidsongeschikt raken is zeer ingrijpend. Daarom is het verstandig u te verzekeren tegen het inkomensverlies als gevolg van eventuele arbeidsongeschiktheid.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemersU bent al verzekerd?

Misschien hebt u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In hoeverre sluit deze nog aan bij uw wensen en/of privésituatie? De afgelopen jaren hebt u jaarlijks een x-bedrag weten te verdienen. De praktijk wijst uit dat u uw uitgavepatroon aanpast aan uw inkomensniveau. Wij raden u aan het verzekerde bedrag te tijdig te actualiseren. In veel gevallen kunt u maximaal 80% van de winst verzekeren.

Vaak bevat een polis een kosteloze verhogingsoptie om het verzekerde bedrag met ongeveer 15% te verhogen, zonder dat u daarvoor een medische keurig hoeft te ondergaan.

 

Nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Misschien overweegt u naar aanleiding van dit bericht een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Weet dan dat de premies die u betaalt aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst betaalt in het gunstigste geval dus 52% mee.

 

Wat valt onder de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Zijn er bepaalde zaken uitgesloten van de dekking? Het is het overwegen waard u te laten verzekeren tegen elke kwaal en ongeval.

 

Begroting 2016 opstellen met DK Accountants & Adviseurs

Alvorens u een aanvraag voor een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering indient, is het prettig eerst een begroting 2016 te maken van:

  • uw onderneming,
  • uw belastbaar inkomen, en
  • uw besteedbaar inkomen.

 

Aan de hand van deze begrotingen kan uw tussenpersoon meerdere vergelijkbare offertes opvragen. Daarnaast kan een begroting adviezen opleveren over hoe u de prestaties van uw onderneming en uw privésituatie kunt verbeteren.

 

Behoefte aan een begroting 2016?

Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen DK Accountants & Adviseurs. Bent u nog geen cliënt, neem dan vrijblijvend contact met ons op of bel 0318 – 50 00 05. Wij van DK Accountants & Adviseurs denken graag met u mee.