Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer per 1 april 2017 in werking als het aan Staatssecretaris Wiebes ligt

Stemming Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen Eigen Beheer verwacht op 9 februari 2017

Korte update Uitfasering Pensioen Eigen Beheer

Na het uitstel d.d. 22 december 2016 van het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen Eigen Beheer in de Eerste Kamer heeft de Staatssecretaris Wiebes toegezegd op 23 januari 2017 de Novelle met aanpassing van het wetsvoorstel in te dienen in de Tweede Kamer, waarbij de commissie Financiën uit de Tweede Kamer het verzoek om een snelle behandeling heeft gehonoreerd.

De verwachting is nu, dat op 9 februari 2017 het wetsvoorstel alsnog voor stemming in de Eerste Kamer op de agenda wordt geplaatst. Wij houden u op de hoogte.