Geen keuze afschaffen pensioen in eigen beheer BV zonder een financieel plan

pensioen in eigen beheerStaatsecretaris Wiebes, pensioen in eigen beheer afschaffen

Het gaat er zeer waarschijnlijk dan toch van komen. De afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor de DGA. Het wetsvoorstel zou 1 januari 2017 hebben moeten ingaan, maar staatsecretaris Wiebes liet de stemming in de 1e kamer uitstellen omdat hij van mening was dat een onduidelijkheid in de wet een belastingderving zou opleveren van 5 mrd. Inmiddels heeft de 2e kamer het (aangepaste) wetsvoorstel met een hamerstuk aangenomen. De eerste kamer kan nu op 7 maart  haar goedkeuring geven. En dan kan de DGA vanaf 1 april 2017 geen pensioen in eigen beheer meer bij zijn eigen BV opbouwen.

 

Keuzes maken

Er moet een keuze worden gemaakt uit een drietal mogelijkheden. Hiervoor is tijd tot 1 juli. De DGA kan het pensioen in de BV bevriezen. Premievrij maken heet dat. Veel DGA’s hebben dit de afgelopen jaren al gedaan omdat ze de opbouw in de BV al wilde stoppen. Het pensioen kan ook de komende drie jaar tegen de fiscale waarde worden afgekocht met een aantrekkelijke belastingkorting van 34,5% in 2017 (2018 en 2019 lagere korting) of het pensioen kan tegen de fiscale waarde worden omgezet in een oudedagsverplichting bij de eigen BV. Bij afkoop ontvangt u als DGA een bedrag in een keer en draagt de BV hierover loonbelasting af. Bij omzetting gaat u als DGA een lagere uitkering ontvangen in 20 jaar, in principe ingaande op uw AOW leeftijd.

 

Instemming partner

De partner van de DGA zal uitdrukkelijk voor akkoord moeten tekenen bij de keuzes afkoop of omzetting, want zij verliest ook haar voorwaardelijk partnerpensioen en bij een eventuele toekomstige echtscheiding kan zij geen aanspraak meer maken op opgebouwde pensioenrechten. Er kunnen afspraken over compensatie worden gemaakt. Misschien zal de partner zelfs een second opinion moeten overwegen.

 

Laat u adviseren

Met de juiste software en rekenmodellen kan berekend worden wat het meest voordelig is. Premie vrij maken, afkopen of omzetten. Bij alle drie de keuzes zal het pensioen fors naar beneden gaan. Maar weet u eigenlijk wel wat uw besteedbaar inkomen zal zijn na pensionering? En heeft u enig idee wat u straks nodig heeft om van te leven? De pensioenuitkering uit de BV. op uw pensioenleeftijd die eerder werd voorgerekend  zal in ieder geval al vele malen lager zijn en bij afkoop zelfs nihil bedragen. Heeft u voldoende vermogen in uw BV of in privé om rustig van uw oude dag te genieten? Heeft de BV straks voldoende liquiditeiten om pensioen uit te betalen? Kunt u dividend uitkeren als aanvulling op uw pensioen of kunt u straks leven van huurinkomsten die u in privé ontvangt? Nu is het vaak nog mogelijk om extra pensioen of vermogen op te bouwen. Zo kunt u als DGA via banksparen eventueel extra sparen voor uw pensioen.

 

Financieel plan

Een persoonlijk financieel plan zal inzichtelijk maken wat uw te verwachten pensioen is na afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Een persoonlijk financieel plan geeft u inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u de risico’s te beheersen. Denk aan overlijden en arbeidsongeschiktheid. Misschien heeft u nog een extern verzekerde pensioenpolis of heeft u zelf nog verzekeringspolissen afgesloten die straks uitkeren?

 

Zonder een persoonlijk financieel plan kan de juiste keuze over het uitfaseren/afschaffen van uw pensioen in eigen beheer eenvoudigweg niet worden gemaakt. U zult mogelijk op een andere manier voor uw oude dag moeten zorgen om het gewenste bestedingsniveau na pensionering te kunnen halen. En nog belangrijker is het nabestaandenpensioen. Kan uw partner blijven doorleven op hetzelfde niveau als u als DGA plotseling overlijdt? En wat bedraagt bij overlijden de verschuldigde erfbelasting en de mogelijke aanmerkelijk belang heffing in de inkomstenbelasting.

 

Tot slot

Gelukkig zien de meeste adviseurs en accountants ook het belang in van een persoonlijk financieel plan. Maak daarom voordat u uw keuze maakt over uw pensioen in eigen beheer een afspraak met een gecertificeerd financieel planner voor het opstellen van een financieel plan en breng uw inkomens- en vermogenssituatie na pensioendatum eerst inzichtelijk in beeld. Dit kan bij een bank, maar als belastingadviseur en financieel planner wil ik u ook graag behulpzaam zijn met het opstellen van een financieel plan en met het maken van uw keuze over uw pensioen in eigen beheer.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.