Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil met ingang van 1 januari 2018 de bestaande inkeerregeling afschaffen

inkeerregeling

Eric Wiebes, staatssecretaris van het ministerie van financien

De inkeerregeling

Mede door de toenemende internationale gegevensuitwisseling tussen de nationale belastingdiensten en het terug dringen van het bankgeheim is de kans steeds kleiner dat vermogen verborgen blijft voor de belastingdiensten. Belastingplichtigen die dergelijk vermogen alsnog in de aangifte wensen op te nemen kunnen gebruik maken van de inkeerregeling.

 

Staatssecretaris Wiebes

De Staatssecretaris heeft bij brief van 17 januari 2017 aangekondigd van de bestaande inkeerregeling in zijn geheel af te willen (zie nieuwsbericht Ministerie van Financiën van 17 januari 2017). Daarmee komt een einde aan de regeling dat belastingplichtigen die binnen twee jaar na het indienen van een onjuiste of onvolledige aangifte alsnog een juiste aangifte willen doen, zonder dat het opleggen van een vergrijpboete mogelijk is. De boete die de belastingplichtige na afschaffing betaalt, zal in beginsel de maximale boete van 100%, respectievelijk 300% zijn.

 

Inmiddels heeft de Staatssecretairs bij brief van 12 juli 2017 aangekondigd de inkeerregeling met ingang van 1 januari 2018 af te willen schaffen. Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer zal gelden, waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt, des te meer reden om tijdig in te keren.

 

Tot slot

Wilt u alsnog vóór 1 januari 2018 inkeren, neem dan contact op met uw adviseur bij DK Accountants & Adviseurs of bel 0318-50 00 05 en vraag naar mr. Robert Miske RB.