Afsluiting loonadministratie 2017, geef loonmutaties december tijdig aan ons door!

Beste relatie,

Loonmutaties december 2017

Eventuele wijzigingen voor december 2017 ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk van u, mocht u deze nog niet aan ons hebben doorgegeven. Indien u gewend bent de salarissen maandelijks achteraf uit te betalen, willen wij u vragen de mutaties voor december 2017 uiterlijk 5 januari 2018 aan ons door te geven.

U kunt ons bereiken via e-mail op lonen@dkaccountants.nl of telefonisch op 0318 – 500005.

Stel uw vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lage-inkomensvoordeel

Inleiding lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een laag loon en geldt per 1 januari 2017.

 

Wanneer hebt u recht op het lage-inkomensvoordeel?

U hebt dit recht voor elke werknemer die aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
 • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon (gebaseerd op het loon voor de werknemersverzekeringen) van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder.
 • De werknemer heeft tenminste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Met ingang van 1 januari 2018 kunt u ook recht hebben op het lage-inkomensvoordeel voor werknemers die jonger zijn dan 22 jaar (jeugd-LIV).

 

Hoe hoog is het lage-inkomensvoordeel?

U kunt maximaal € 2.000 ontvangen (o.b.v. een 38-urige werkweek) voor een werknemer met een gemiddeld uurloon van minimaal € 9,66 en maximaal € 10,63 en minimaal 1.248 verloonde uren.

U kunt maximaal € 1.000 ontvangen (o.b.v. een 38-urige werkweek) voor een werknemer met een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,64 en maximaal € 12,08 en minimaal 1.248 verloonde uren. Het totaal toegekende voordeel is afhankelijk van het aantal verloonde uren.

 

Uitbetaling van lage-inkomensvoordeel

De belastingdienst betaalt de lage-inkomensvoordelen over 2017 in 2018 automatisch aan u uit. Het jeugd-LIV wordt voor het eerst uitbetaald in 2019.

Het uitbetalen gaat zo:

 1. U krijgt vóór 15 maart 2018 een voorlopige berekening van de lage-inkomensvoordelen waar u voor uw werknemers recht op hebt. De berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2017 die u tot en met 31 januari 2018 hebt gedaan.
 2. Eventuele correcties over 2017 kunnen tot en met 1 mei 2018 worden ingediend.
 3. Voor 1 augustus 2018 wordt de definitieve berekening van uw lage-inkomensvoordelen door de Belastingdienst verzonden.
 4. U ontvangt het lage-inkomensvoordeel uiterlijk op 12 september 2018.

Indien u wenst dat wij de voorlopige berekening voor u toetsen, stuurt u ons dan de voorlopige berekening uiterlijk 31 maart 2017 toe door te mailen naar lonen@dkaccountants.nl.

Stel uw vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WHK-beschikking 2018 ontvangen?

Beste lezer,

WHK-beschikking 2018

In dit bericht vragen wij uw aandacht voor het volgende voor de salarisverwerking 2018:

Eind november/begin december heeft u als werkgever de WHK-beschikking 2018 ontvangen van de belastingdienst.

Wij ontvangen daar graag een kopie van u voor de salarisverwerking van 2018. De WHK-beschikking 2018 kunt u mailen naar lonen@dkaccountants.nl .

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

DK Accountants & Adviseurs

 

Regel afkoop Pensioen Eigen Beheer nog in 2017 in verband met hoogte belastingkorting

Pensioen Eigen Beheer

Weet u al wat u met uw pensioen in eigen beheer wenst te gaan doen? De keuze dient uiterlijk eind 2019 te worden gemaakt. Mocht u afkoop overwegen, dan geeft afkoop in 2017 de hoogste belastingkorting.

Keuzemogelijkheid

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. Tot en met 2019 kunt heeft u de mogelijkheid  uw in eigen beheer opgebouwde pensioen uit te faseren. U kunt kiezen tussen:

 • afkopen met een belastingkorting;
 • omzetten in een oudedagsverplichting;
 • het pensioen ongewijzigd laten, zonder verdere opbouw.

Afkoop met korting

Is afkoop de beste optie dan is dit belast, maar u krijgt wel een belastingkorting. In 2017 is deze korting met 34,5% het hoogst. Er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale waarde van de pensioenaanspraak op 31 december 2015. De waardestijgingen na die datum zijn volledig belast. Bij afkoop van een reeds ingaand pensioen wordt de korting berekend over de fiscale waarde op moment van afkoop. In 2018 bedraagt de belastingkorting nog 25%. In 2019 is deze verder gedaald naar 19,5%.

Nog dit jaar?

Als u kiest voor afkoop is het, gezien de belastingkorting, wellicht verstandig om dat nog dit jaar te doen. Uw partner en eventueel uw ex-partner moeten wel instemmen met de afkoop, aangezien dit ook gevolgen heeft voor zijn of haar pensioenrechten. Verder moet u binnen één maand na de afkoop van uw opgebouwde pensioen in eigen beheer, de Belastingdienst van uw keuze op de hoogte stellen via een informatieformulier dat ook moet worden ondertekend door uw (ex-)partner.

Vragen over Pensioen Eigen Beheer?

Mocht u vragen hebben over het voorgaande dan vernemen we dat uiteraard graag. Maak gebruik van het contactformulier hieronder of neem contact op met uw relatiebeheerder.

Stel uw vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.