Fiscale eenheid, hoe nu verder?

Update: fiscale eenheid

Op 8 juli 2016 heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie. Deze vragen hebben betrekking op de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Het probleem

Als een B.V. tenminste 95% van de aandelen in eigendom bezit in een andere B.V. dan kunnen deze twee B.V.’s onder voorwaarden voor de vennootschapsbelasting fiscaal een eenheid vormen. Eén van de voorwaarden hierbij is dat beide B.V.’s in Nederland zijn gevestigd.

Handelingen binnen deze fiscale eenheid zijn in beginsel niet zichtbaar, de B.V.’s vormen immers fiscaal een eenheid. Dit kan voordelen met zich brengen. Zo kunnen fiscaal niet toegestane financieringsconstructies met daarbij van toepassing zijnde renteaftrekbeperking, worden onttrokken aan het zicht van de Belastingdienst. Buiten de fiscale eenheid is de renteaftrek op dergelijke financieringen die worden gebruikt voor besmette handelingen niet toegestaan.

Omdat de fiscale eenheidsregime wel is toegestaan voor binnenlandse vennootschappen en niet voor buitenlandse vennootschappen hebben Nederlandse vennootschappen zo een voordeel, kortom discriminatie.

Vraagstelling

Kunnen buitenlandse vennootschappen, ondanks dat zij geen fiscale-eenheid kunnen aangaan volgens de Nederlandse wetgeving, wel in aanmerking komen voor de voordelen van de afzonderlijke elementen van de Nederlandse fiscale eenheidsregime? (per-elementbenadering)

Advocaat-Generaal Europees Hof van Justitie

Het fiscale eenheidsregime is op grond van de Nederlandse wet beperkt tot binnenlandse verhoudingen. In grensoverschrijdende verhoudingen kan geen fiscale eenheid worden aangegaan en daarmee zijn de hiermee samenhangende voordelen beperkt tot Nederlandse vennootschappen. Dit is discriminerend.

Spoedwet

Als het Europees Hof van Justitie ook van mening is dat hier sprake is van discriminatie dan moet het fiscale eenheidsregime met de daarbij horende voordelen ook worden toegestaan voor buitenlandse vennootschappen. Naar inschatting van toenmalig staatssecretaris Wiebes kan dit leiden tot een kostenpost voor de schatkist van € 400 miljoen.

Om dit te voorkomen kondigde Wiebes spoedmaatregelen aan. Deze spoedmaatregelen hebben een terugwerkende kracht naar 25 oktober 2017.

Deze spoedmaatregel schrapt het genoemde voordeel betreffende de rente-aftrek. Tevens zullen de maatregelen leiden tot een beperking van de gunstigere behandeling van Nederlandse vennootschappen binnen de fiscale eenheid.

Gevolg

Voor bepaalde onderdelen zullen de vennootschappen binnen de fiscale eenheid moeten gaan handelen als zelfstandige belastingplichtigen. Naar verwachting zal dit leiden tot een verhoging van de belastinglast en de administratieve werkzaamheden.

Europees Hof van Justitie op 22 februari 2018

Het Nederlandse fiscale eenheidsregime voor de vennootschapsbelasting is niet EU-proof.

De aangekondigde spoedwetgeving zal met terugwerkende kracht naar 25 oktober 2017, 11:00 uur, in werking treden. Het wetsvoorstel moet nog worden gepubliceerd. Zodra dit bekend is zullen wij u nader informeren.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Levenstestament, van levensbelang!

Levenstestament

Het hoort bij het leven, overlijden, ziekte, risico arbeidsongeschikt te raken. Nare gebeurtenissen waar we het liefst niet over nadenken. Maar wat zal er gebeuren bij overlijden, een ernstig ongeval of ziekte met uw gezin of onderneming? Wie zorgt er dan voor de betaling van rekeningen, de belastingen of leidt de onderneming? Wie neemt namens u medische beslissingen als u dat niet meer kunt? We kunnen onszelf niet toestaan hiervan weg te kijken.

Ook omdat het mogelijk is om dit nu te regelen in een levenstestament. Waar een “regulier” testament aangeeft wat er met een nalatenschap zal gebeuren na uw overlijden, regelt het levenstestament wie de financiële belangen en medische wensen gaat behartigen als u dit zelf, bijvoorbeeld om medische redenen, niet meer kunt. Zie het als een soort volmacht aan uw vertrouweling(en).

Stel u krijgt een ernstig ongeval, waardoor u uw wil niet meer kan bepalen (juridisch: wilsonbekwaam) en u hebt niets geregeld. Voor uw financiële zaken zal de rechter dan iemand (een bewindvoerder) aanwijzen die deze gaat behartigen. U hebt op deze benoeming geen invloed meer.

Door onze ervaringen weten we dat het levenstestament perfect passend gemaakt kan worden om grip te houden op het moment dat u dit niet meer kunt. Zo houdt u de regie in handen. U zorgt er nu voor dat bij een persoonlijke calamiteit adequaat kan worden gehandeld, de belangen van uw gezin optimaal zijn beschermd en uw onderneming kan doorgaan.

Met het levenstestament houdt u grip. Laat u adviseren om onnodige problemen in een nare situatie te voorkomen.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ ers) hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil deze grote groep ondernemers de ruimte geven om te ondernemen, maar vindt het ook belangrijk dat zzp’ers een welbewuste keuze voor het ondernemerschap maken en niet belanden in een situatie van schijnzelfstandigheid. Bovendien wil het kabinet een einde maken aan de situatie dat mensen als zzp’er werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen kunnen opbouwen.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Bron: Rijksoverheid