Artikelen door DK Accountants & Adviseurs

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden […]

Afsluiting loonadministratie 2017, geef loonmutaties december tijdig aan ons door!

Beste relatie, Loonmutaties december 2017 Eventuele wijzigingen voor december 2017 ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk van u, mocht u deze nog niet aan ons hebben doorgegeven. Indien u gewend bent de salarissen maandelijks achteraf uit te betalen, willen wij u vragen de mutaties voor december 2017 uiterlijk 5 januari 2018 aan ons door te […]

Lage-inkomensvoordeel

Inleiding lage-inkomensvoordeel Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een laag loon en geldt per 1 januari 2017.   Wanneer hebt u recht op het lage-inkomensvoordeel? U hebt dit recht voor elke werknemer die aan […]

WHK-beschikking 2018 ontvangen?

Beste lezer, WHK-beschikking 2018 In dit bericht vragen wij uw aandacht voor het volgende voor de salarisverwerking 2018: Eind november/begin december heeft u als werkgever de WHK-beschikking 2018 ontvangen van de belastingdienst. Wij ontvangen daar graag een kopie van u voor de salarisverwerking van 2018. De WHK-beschikking 2018 kunt u mailen naar lonen@dkaccountants.nl . Bij […]

Het regeerakkoord is er!

Update regeerakkoord  Menig politieke partij en belangengroepering reageert nog op de fiscale keuzes in het regeerakkoord. Toch zullen ook zij snel moeten overgaan tot het accepteren daarvan. Inmiddels is bekend dat werken meer zal worden beloond. Voor buitenlandse bedrijven moet het aantrekkelijker worden zich in Nederland te vestigen maar internationale belastingontwijking wordt verder bemoeilijkt. Met […]

Buitenlandse btw uit 2016 terugvragen? Doe dit voor 1 oktober 2017!

Teruggaafverzoek buitenlandse btw Heeft u in 2016 facturen met btw ontvangen uit andere Europese lidstaten dan kunt u deze terugvragen. Uw teruggaafverzoek moet vóór 1 oktober 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn.   Btw uit andere EU-landen Ondernemers die facturen met btw uit een ander EU-land hebben ontvangen, kunnen deze terugvragen wanneer aan de gestelde […]

Aanvraag g-rekening, het formulier van de Belastingdienst is aangepast.

Nieuwe formulier aanvraag g-rekening” De Belastingdienst heeft het formulier ‘Aanvraag g-rekening’ aangepast en vraagt u dit nieuwe formulier te gebruiken. De vraagstelling is verduidelijkt en de toelichting op het formulier is uitgebreid. Door een betere indeling van het formulier verwacht de Belastingdienst dat aanvragers het formulier makkelijker kunnen invullen en minder fouten maken. Als u het […]

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil met ingang van 1 januari 2018 de bestaande inkeerregeling afschaffen

De inkeerregeling Mede door de toenemende internationale gegevensuitwisseling tussen de nationale belastingdiensten en het terug dringen van het bankgeheim is de kans steeds kleiner dat vermogen verborgen blijft voor de belastingdiensten. Belastingplichtigen die dergelijk vermogen alsnog in de aangifte wensen op te nemen kunnen gebruik maken van de inkeerregeling.   Staatssecretaris Wiebes De Staatssecretaris heeft […]

eHerkenning: één inlogmiddel voor ondernemers

eHerkenning Ondernemers hebben straks nog maar één inlogmiddel nodig om zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister te regelen. Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, maken de Belastingdienst, UWV, de RDW, de Kamer van Koophandel (KvK), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Gemeente Den Haag en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland […]