Nieuws

Levenstestament, van levensbelang!

Levenstestament Het hoort bij het leven, overlijden, ziekte, risico arbeidsongeschikt te raken. Nare gebeurtenissen waar we het liefst niet over nadenken. Maar wat zal er gebeuren bij overlijden, een ernstig ongeval of ziekte met uw gezin of onderneming? Wie zorgt er dan voor de betaling van rekeningen, de belastingen of leidt de onderneming? Wie neemt […]

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden […]

Afsluiting loonadministratie 2017, geef loonmutaties december tijdig aan ons door!

Beste relatie, Loonmutaties december 2017 Eventuele wijzigingen voor december 2017 ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk van u, mocht u deze nog niet aan ons hebben doorgegeven. Indien u gewend bent de salarissen maandelijks achteraf uit te betalen, willen wij u vragen de mutaties voor december 2017 uiterlijk 5 januari 2018 aan ons door te […]

Lage-inkomensvoordeel

Inleiding lage-inkomensvoordeel Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een laag loon en geldt per 1 januari 2017.   Wanneer hebt u recht op het lage-inkomensvoordeel? U hebt dit recht voor elke werknemer die aan […]

WHK-beschikking 2018 ontvangen?

Beste lezer, WHK-beschikking 2018 In dit bericht vragen wij uw aandacht voor het volgende voor de salarisverwerking 2018: Eind november/begin december heeft u als werkgever de WHK-beschikking 2018 ontvangen van de belastingdienst. Wij ontvangen daar graag een kopie van u voor de salarisverwerking van 2018. De WHK-beschikking 2018 kunt u mailen naar lonen@dkaccountants.nl . Bij […]

Regel afkoop Pensioen Eigen Beheer nog in 2017 in verband met hoogte belastingkorting

Pensioen Eigen Beheer Weet u al wat u met uw pensioen in eigen beheer wenst te gaan doen? De keuze dient uiterlijk eind 2019 te worden gemaakt. Mocht u afkoop overwegen, dan geeft afkoop in 2017 de hoogste belastingkorting. Keuzemogelijkheid Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. Tot en […]

AOW-leeftijd niet omhoog in 2023

AOW-leeftijd niet omhoog De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld. Die blijft in 2023 67 jaar en […]

Het regeerakkoord is er!

Update regeerakkoord  Menig politieke partij en belangengroepering reageert nog op de fiscale keuzes in het regeerakkoord. Toch zullen ook zij snel moeten overgaan tot het accepteren daarvan. Inmiddels is bekend dat werken meer zal worden beloond. Voor buitenlandse bedrijven moet het aantrekkelijker worden zich in Nederland te vestigen maar internationale belastingontwijking wordt verder bemoeilijkt. Met […]

Lage BTW tarief van 6% naar 9%

Aanpassing lage BTW tarief Het aankomende nieuwe kabinet gaat het lage BTW tarief van 6% verhogen naar 9%. Deze maatregel wordt genomen in combinatie met het verlagen van belasting op arbeid. Doel hiervan is dat werk meer moet gaan lonen.   Op dit moment vallen onder het verlaagde 6% tarief de diensten van bijvoorbeeld kappers, […]

Maximale hypotheekrenteaftrek 37%

Hypotheekrenteaftrek Het hangt al enkele jaren in de lucht, het einde van de hypotheekrenteaftrek. Tot nu toe bleef het bij relatief vriendelijke maatregelen die deze aftrek verder beperkte. Het ziet er echter naar uit dat ons nieuwe kabinet er serieus werk van gaat maken.   Het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek gaat nog te ver, […]

Contact opnemen

Hoe kunnen wij u ondersteunen bij het realiseren van uw doelen?

Henk Bleijenberg

Henk Bleijenberg

Accountant-Administratieconsulent
Logo AGN International
Logo NBA
Logo register-belastingadviseurs
Logo FFP