Nieuws

Wet uitfasering Pensioen in eigen Beheer is uitgesteld

Stemming wetsvoorstel Eerste Kamer uitgesteld Een aantal maanden geleden hebben wij u geïnformeerd (klik hier voor de brief) over de voorgestelde wetswijziging ten aanzien van  uw pensioen in eigen beheer (PEB) opgebouwd bij uw eigen vennootschap. In de voorgestelde wetswijziging is met ingang van 1 januari 2017 geen  pensioenopbouw meer mogelijk in eigen beheer.   […]

Weg met die oude administratie

Bewaarplicht De wettelijke bewaartermijn van boeken en bescheiden is zeven jaar. Dat betekent dat u in januari 2017 uw administratie over 2009 en eerdere jaren mag vernietigen. Echter let op dat voor bijvoorbeeld de BTW op onroerend goed een herzieningstermijn van tien jaar geldt en internationale aangelegenheden tot twaalf jaar terug kunnen. Dus wees alert […]

Belastingkorting op aandelenopties voor innovatieve startups

Aandelenoptie Startups hebben vaak onvoldoende liquiditeiten om hun werknemers een passend salaris te betalen. Door het toekennen van aandelenoptierechten kunnen zij hun werknemers hiervoor compenseren. Vanaf 2018 wordt dit voor innovatieve startups aantrekkelijker omdat onder bepaalde voorwaarden dan nog maar 75% van hetgeen genoten wordt bij de uitoefening of vervreemding van het aandelenoptierecht wordt belast. […]

Is de BV iets voor u?

Rechtsvorm keuze De ondernemingswinst is in de inkomstenbelasting vriendelijker belast dan loon uit dienstbetrekking. Door de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling en eventuele toepassing van de fiscale oudedagsreserve is het mogelijk de effectieve inkomstenbelastingdruk flink te verlagen.   Toch kan het drijven van een onderneming in de inkomstenbelasting minder gunstig zijn. Zo kan de BV uw onderneming commercieel […]

Maakt u gebruik van ondernemersfaciliteiten bij inkomstenbelasting?

Ondernemersaftrek & urencriterium Als ondernemer in de inkomstenbelasting is het mogelijk om gebruik te maken van enkele korting op uw belastbare winst. Het meest bekend is de zelfstandigenaftrek van, in 2016, € 7.280. Voorwaarde is wel dat u voldoet aan het urencriterium. U moet minimaal 1.225 ondernemersuren gewerkt hebben voor uw onderneming. Dit betreffen ook indirecte […]

Maak dit jaar nog gebruik van de KOR

Kleineondernemersregeling (KOR) Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan BTW (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent, dan komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft u de verschuldigde BTW geheel dan wel deels niet af te dragen.   Indien de verschuldigde BTW over 2016 iets boven de € 1.883 grens […]

Levering bouwterrein in 2017 eerder met BTW

Naar de hoofdregel is de levering van onroerend goed vrijgesteld van BTW. Echter onder voorwaarden kan de levering van onbebouwde grond worden aangemerkt als de levering van een bouwterrein hetgeen belast is met BTW. Gevolg hiervan is dat er op grond van de samenloopregeling geen heffing van overdrachtsbelasting zal plaatsvinden.   Als gevolg van Europese […]

Contact opnemen

Hoe kunnen wij u ondersteunen bij het realiseren van uw doelen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Uw privacy is bij ons in goede handen. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Lees meer

Henk Bleijenberg

Henk Bleijenberg

Accountant-Administratieconsulent
Logo AGN International
Logo NBA
Logo register-belastingadviseurs
Logo FFP