De Wet Uitfasering Pensioen Eigen Beheer is vanaf 1 april 2017 van kracht

Wetsvoorstel Pensioen Eigen Beheer is aangenomen

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer alsnog ingestemd met het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen Eigen Beheer. Daarmee komt er definitief een einde aan de mogelijkheid tot pensioenopbouw voor een DGA binnen de eigen BV.

 

Belangrijke termijnen Pensioen Eigen Beheer 

Voor 1 juli 2017 dient het besluit te worden genomen voor het staken van de verdere pensioenopbouw middels schriftelijke vastlegging in notulen alsmede het opstellen en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst waarin de premievrije rechten zijn vastgelegd. Voor het overhevelen van externe pensioenkapitalen naar de eigen BV kan nog tot 1 juli 2017 (was 1 april 2017) een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de verzekeraar.

 

2017 is een belangrijk jaar

Voor DGA’s die het pensioen wensen af te kopen is het voordelig dit nog in 2017 te doen omdat voor 2017 een kortingspercentage op de grondslag van 34,5% van toepassing is. Actie is dus nog dit jaar gewenst. De tweede mogelijkheid is om de pensioenvoorziening om te zetten in een Oudedagsvoorziening (ODV) die vanaf de AOW-ingangsdatum in 20 jaar uitgekeerd gaat worden. Als u als DGA wenst het pensioen wenst af te kopen of om te zetten in een ODV dient de partner schriftelijk in te stemmen aangezien er dan sprake is van het prijsgeven van een recht indien in de toekomst het huwelijk ontbonden zou worden. De derde mogelijkheid is het premievrij houden van de opgebouwde pensioenaanspraken binnen de eigen BV tot moment van pensioeningangsdatum.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan altijd contact op met uw relatiebeheerder of Wim Bull onze pensioenadviseur.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.