Accountancy werkzaamheden

De werkzaamheden van onze (assistent-)accountants hebben betrekking op de uitvoering, verzorging, begeleiding en controle van een breed scala aan voorkomende werkzaamheden die (kunnen) voortvloeien uit de financiële administratie van een onderneming en welke wij op verzoek van onze cliënten uitvoeren. Dit moet leiden tot juiste en actuele cijfers, beoordeeld onder verantwoording van 1 of meer accountants.

DK Accountancy

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Het opstellen van jaarrekeningen
 • Het opstellen van tussentijdse cijfers, begrotingen en prognoses
 • Het verzorgen van samenstellings- en beoordelingsopdrachten bij jaarrekeningen
 • Het verzorgen van financieringsvraagstukken
 • Het afgeven van controleverklaringen
 • Het uitvoeren van controle opdrachten

Administratieve werkzaamheden verzorgen wij graag voor onze cliënten

 • Verzorgen financiële administratie (boekhouding)
 • Opstellen BTW-en ICP-aangiften
 • Beoordelen assurantieportefeuille
 • Beoordelen administratieve organisatie
 • Ondersteuning ZZP-ers / startende ondernemers

Ondersteuning nodig?

Hoe kunnen wij u ondersteunen bij het realiseren van uw doelen?

Neem contact opMaak een afspraak