Uw belastingadviseur

“Betrokken bij uw bedrijf.” Dat is ons motto. We hebben interesse in uw activiteiten en aandacht voor uw persoonlijke en zakelijke belangen en doelen. DK Accountants & Adviseurs adviseert op het terrein van de belastingwetgeving met als doel een adequate belastingheffing dan wel, binnen de fiscaal-wettelijke mogelijkheden, een verlaging van de belastingdruk op inkomen en (overdracht van) vermogen, rekeninghoudend met de feitelijke situatie en uw wensen.

Wat kunnen onze belastingadviseurs voor u betekenen?

 • Verzorgen aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenk- en successiebelasting
 • Beoordeling, opzet en begeleiding van de juiste rechtsvorm
 • Beoordeling en begeleiding bedrijfsopvolging / bedrijfsherstructurering
 • Beoordeling algehele fiscale positie
 • Advisering en opstellen van overeenkomsten
 • Internationaal belastingrecht

Coronavirus

Welke fiscale en economische maatregelen zijn er?

Wat nu als u komt te overlijden?

Blijven uw nabestaanden dan goed verzorgd achter? Lees snel verder voor meer informatie over ons advies, testament en nog veel meer.

DK Accountants & Adviseurs succesfactor

Financiële planning

DK Accountants & Adviseurs houdt zich ook bezig met (persoonlijke) financiële planning.
Financiële planning is het zorgen voor voldoende besteedbare middelen in alle fasen van het leven en het beoordelen van het verzekeren van risico’s die niet uit het aanwezige inkomen of vermogen bestreden kunnen worden. Dit betreft een regelmatig proces van aandacht. Dit geldt ook ten aanzien van uw vermogen en het treffen van maatregelen ter besparing van toekomstige erfbelasting. Uitgangspunt is dat u op adequate wijze uw uitgavenpatroon tijdens uw oudedag kunt voortzetten en dat het (familie)vermogen met zo min mogelijk belastingheffing over gaat op de volgende generatie.

Voorbeelden van de werkzaamheden van onze financiële planners
 • Opstellen Persoonlijk Financieel Plan
 • Advisering in pensioen- en overige oudedagsvoorzieningen
 • Vermogens- of nalatenschapsplanning
 • Beoordelen huwelijkse voorwaarden en testamenten
 • Begeleiding bij afwikkeling nalatenschappen
 • Advisering bij echtscheiding

Internationaal belastingrecht

Ook voor internationaal belastingrecht kunt u terecht bij de specialisten van DK Accountants & Adviseurs.

Internationaal belastingrecht

Ondersteuning nodig?

Hoe kunnen wij u ondersteunen bij het realiseren van uw doelen?

Neem contact opMaak een afspraak