Corporate finance

Een aantal adviseurs binnen DK Accountants & Adviseurs heeft in de loop der jaren specialistische ervaring opgebouwd in het actief begeleiden van ondernemers bij bedrijfsovername en verkoop van de onderneming. De werkzaamheden die op dit vakgebied worden uitgevoerd zijn, naast de begeleiding bij bedrijfsovername en –verkoop, als volgt:

  • Het opstellen van het informatie(verkoop) memorandum bij de verkoop van bedrijven
  • Het verrichten van Due diligence (boekenonderzoek)
  • Het adviseren bij management buy out en management buy in – situaties
  • Het waarderen van (aandelen van) bedrijven alsmede het geven van second opinion bij waarderingsvraagstukken
  • Het regelen van (complexe) financieringen inclusief het doen van financieringsaanvragen
  • Het regelen van bedrijfsopvolging (onder andere binnen de familiesfeer)
  • Het actief betrokken zijn (c.q. adviseren) bij het opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten op het gebied van de aan- en verkoop van bedrijven
Corporate Finance

Corporate Recovery

Naast de ervaring op het gebied van bedrijfsovernames en verkoopsituaties hebben onze adviseurs ook ervaring bij “1 voor 12”- situaties’ binnen ondernemingen.
Onze adviseurs kunnen u bijstaan op de volgende gebieden:

  • Het actief begeleiden in situaties waarin een ondernemer een doorstart of sanering van of bij haar eigen onderneming overweegt
  • Het kijken naar “early warning signals” om ondernemers tijdig vooraf te adviseren en te informeren zodat een mogelijk faillissement wordt voorkomen
  • Het begeleiden van ondernemers bij faillissement (scenario’s), ontslag van personeel, surseance, sterfhuisconstructies en mogelijke doorstartsituaties

Ondersteuning nodig?

Hoe kunnen wij u ondersteunen bij het realiseren van uw doelen?

Neem contact opMaak een afspraak