Fiscale eenheid, hoe nu verder?

Update: fiscale eenheid

Op 8 juli 2016 heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie. Deze vragen hebben betrekking op de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Het probleem

Als een B.V. tenminste 95% van de aandelen in eigendom bezit in een andere B.V. dan kunnen deze twee B.V.’s onder voorwaarden voor de vennootschapsbelasting fiscaal een eenheid vormen. Eén van de voorwaarden hierbij is dat beide B.V.’s in Nederland zijn gevestigd.

Handelingen binnen deze fiscale eenheid zijn in beginsel niet zichtbaar, de B.V.’s vormen immers fiscaal een eenheid. Dit kan voordelen met zich brengen. Zo kunnen fiscaal niet toegestane financieringsconstructies met daarbij van toepassing zijnde renteaftrekbeperking, worden onttrokken aan het zicht van de Belastingdienst. Buiten de fiscale eenheid is de renteaftrek op dergelijke financieringen die worden gebruikt voor besmette handelingen niet toegestaan.

Omdat de fiscale eenheidsregime wel is toegestaan voor binnenlandse vennootschappen en niet voor buitenlandse vennootschappen hebben Nederlandse vennootschappen zo een voordeel, kortom discriminatie.

Vraagstelling

Kunnen buitenlandse vennootschappen, ondanks dat zij geen fiscale-eenheid kunnen aangaan volgens de Nederlandse wetgeving, wel in aanmerking komen voor de voordelen van de afzonderlijke elementen van de Nederlandse fiscale eenheidsregime? (per-elementbenadering)

Advocaat-Generaal Europees Hof van Justitie

Het fiscale eenheidsregime is op grond van de Nederlandse wet beperkt tot binnenlandse verhoudingen. In grensoverschrijdende verhoudingen kan geen fiscale eenheid worden aangegaan en daarmee zijn de hiermee samenhangende voordelen beperkt tot Nederlandse vennootschappen. Dit is discriminerend.

Spoedwet

Als het Europees Hof van Justitie ook van mening is dat hier sprake is van discriminatie dan moet het fiscale eenheidsregime met de daarbij horende voordelen ook worden toegestaan voor buitenlandse vennootschappen. Naar inschatting van toenmalig staatssecretaris Wiebes kan dit leiden tot een kostenpost voor de schatkist van € 400 miljoen.

Om dit te voorkomen kondigde Wiebes spoedmaatregelen aan. Deze spoedmaatregelen hebben een terugwerkende kracht naar 25 oktober 2017.

Deze spoedmaatregel schrapt het genoemde voordeel betreffende de rente-aftrek. Tevens zullen de maatregelen leiden tot een beperking van de gunstigere behandeling van Nederlandse vennootschappen binnen de fiscale eenheid.

Gevolg

Voor bepaalde onderdelen zullen de vennootschappen binnen de fiscale eenheid moeten gaan handelen als zelfstandige belastingplichtigen. Naar verwachting zal dit leiden tot een verhoging van de belastinglast en de administratieve werkzaamheden.

Europees Hof van Justitie op 22 februari 2018

Het Nederlandse fiscale eenheidsregime voor de vennootschapsbelasting is niet EU-proof.

De aangekondigde spoedwetgeving zal met terugwerkende kracht naar 25 oktober 2017, 11:00 uur, in werking treden. Het wetsvoorstel moet nog worden gepubliceerd. Zodra dit bekend is zullen wij u nader informeren.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.