Regel afkoop Pensioen Eigen Beheer nog in 2017 in verband met hoogte belastingkorting

Pensioen Eigen Beheer

Weet u al wat u met uw pensioen in eigen beheer wenst te gaan doen? De keuze dient uiterlijk eind 2019 te worden gemaakt. Mocht u afkoop overwegen, dan geeft afkoop in 2017 de hoogste belastingkorting.

Keuzemogelijkheid

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. Tot en met 2019 kunt heeft u de mogelijkheid  uw in eigen beheer opgebouwde pensioen uit te faseren. U kunt kiezen tussen:

  • afkopen met een belastingkorting;
  • omzetten in een oudedagsverplichting;
  • het pensioen ongewijzigd laten, zonder verdere opbouw.

Afkoop met korting

Is afkoop de beste optie dan is dit belast, maar u krijgt wel een belastingkorting. In 2017 is deze korting met 34,5% het hoogst. Er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale waarde van de pensioenaanspraak op 31 december 2015. De waardestijgingen na die datum zijn volledig belast. Bij afkoop van een reeds ingaand pensioen wordt de korting berekend over de fiscale waarde op moment van afkoop. In 2018 bedraagt de belastingkorting nog 25%. In 2019 is deze verder gedaald naar 19,5%.

Nog dit jaar?

Als u kiest voor afkoop is het, gezien de belastingkorting, wellicht verstandig om dat nog dit jaar te doen. Uw partner en eventueel uw ex-partner moeten wel instemmen met de afkoop, aangezien dit ook gevolgen heeft voor zijn of haar pensioenrechten. Verder moet u binnen één maand na de afkoop van uw opgebouwde pensioen in eigen beheer, de Belastingdienst van uw keuze op de hoogte stellen via een informatieformulier dat ook moet worden ondertekend door uw (ex-)partner.

Vragen over Pensioen Eigen Beheer?

Mocht u vragen hebben over het voorgaande dan vernemen we dat uiteraard graag. Maak gebruik van het contactformulier hieronder of neem contact op met uw relatiebeheerder.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.