Nieuws

Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

Wim Bull - Belastingadviseur en pensioenspecialistNovelle inzake Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB)

Op 23 januari 2017 heeft Staatssecretaris Wiebes de Novelle aangeboden aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer met aanpassing van het wetsvoorstel uitfasering PEB. Het wetsvoorstel was in eerste instantie op 20 december 2016 niet instemming gebracht in de Eerste Kamer, omdat bij het afkopen of omzetten in een Oudedagsvoorziening (ODV) van het PEB de mogelijkheid werd geboden een toegezegde toekomstige indexatielast ineens in aftrek te kunnen brengen op het resultaat van de vennootschap.

Rijksbegroting

Het was de Staatssecretaris ter oren gekomen, dat hiermee een tegenvaller van € 5,5 miljard op de Rijksbegroting gemoeid zou zijn. Hierin is nu door de Staatsecretaris met de Novelle een restrictie aangebracht, waarbij de geactiveerde indexatiekosten opgenomen moeten zijn op de balans in de aangifte die op 20 september 2016 bij de Belastingdienst aanwezig is.

Voorwaarden

Tweede voorwaarde is , dat aftrek alleen is toegestaan in zogenaamde extern eigenbeheersituaties. Daar is sprake van als een DGA  werknemer is bij een BV en er jaarlijks een commerciële premie is betaald aan een andere BV waar het pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd voor de betreffende DGA. Met deze aanpassing van het wetsvoorstel is het toestaan van het afboeken van de volledige toekomstige indexatielast slechts mogelijk voor een zeer kleine groep van DGA’s. Staatssecretaris Wiebes streeft nu naar invoering van de wet per 1 april 2017 (was 1 januari 2017). Tot die datum is het opbouwen van pensioen in eigen beheer nog wel mogelijk.