Aanvraag g-rekening, het formulier van de Belastingdienst is aangepast.

Nieuwe formulier aanvraag g-rekening”

De Belastingdienst heeft het formulier ‘Aanvraag g-rekening’ aangepast en vraagt u dit nieuwe formulier te gebruiken. De vraagstelling is verduidelijkt en de toelichting op het formulier is uitgebreid. Door een betere indeling van het formulier verwacht de Belastingdienst dat aanvragers het formulier makkelijker kunnen invullen en minder fouten maken.

Als u het formulier juist invult, kan de Belastingdienst het in de meeste gevallen centraal verwerken. Dit verkort de behandeltijd. Voor een snelle afhandeling is het belangrijk dat u in het bijzonder de volgende vragen correct invult:

  • Welke bedrijfsactiviteiten worden op dit moment in de onderneming uitgeoefend? (vraag 1f)
  • Bij welke bank wilt u een g-rekening openen? (vraag 1a)

Het formulier ‘Aanvraag g-rekening’  kunt u hier downloaden.

Meer informatie over keten- en inlenersaansprakelijkheid leest u in de volgende brochures:

Bron: Belastingdienst

Tot slot

Alvorens u zelfstandig een g-rekening gaat aanvragen, adviseren wij u om eerst contact op te nemen met uw adviseur binnen DK Accountants & Adviseurs. Hij kent uw situatie het beste en kan u passend adviseren.