De VAR maakt (definitief) plaats voor de overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdrachtDe overeenkomst van opdracht vervangt de VAR

Zoals verwacht, de Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel betreffende zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) waarmee de VAR plaats moet maken voor de overeenkomst van opdracht.

 

Overgangsperiode

Het nieuwe stelsel wordt op 1 mei a.s. ingevoerd. Het eerste jaar (1 mei 2016 – 1 mei 2017) zal een overgangsperiode zijn waarin de Belastingdienst vooral aan voorlichting zal doen en de handhaving op een laag pitje zet.

 

Modelovereenkomsten

In de overeenkomsten van opdracht leggen de zzp-ers en hun opdrachtgevers samen vast dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband maar dat de zzp-ers echte zelfstandigen zijn. Zij kunnen daarbij gebruik maken van modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst zijn inmiddels diverse modelovereenkomsten geplaatst. Wie gebruik wenst te maken van een eigen overeenkomst, kan die ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst.

 

Medeaansprakelijkheid opdrachtgevers

In het nieuwe stelsel worden de opdrachtgevers medeaansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en sociale premies indien zij zzp-ers in een verkapt dienstverband nemen.

 

Kritiek vanuit het land

Het akkoord van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel  (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) betekent niet dat alle kritiek is verstomd. Bijvoorbeeld de stichting  ZZP Nederland vindt dat veel zzp-ers in onzekerheid verkeren nu de VAR wordt afgeschaft. Volgens de stichting is er sprake van een gebrek aan informatie over de werkwijze. De stichting wijst er ook op dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties niet van toepassing is op zzp-ers die voor particulieren werken. Anderen vragen zich af wat de nieuwe wet precies oplost, behalve dat het voor de Belastingdienst makkelijker wordt na te heffen omdat voortaan ook de opdrachtgevers kunnen worden aangesproken voor de af te dragen loonheffingen.

Zzp-ers kunnen nu één VAR-verklaring voor al hun opdrachtgevers gebruiken. In het nieuwe stelsel zullen zij met iedere opdrachtgever een overeenkomst van opdracht moeten sluiten. Van een lastenverlichting zal voor de zzp-ers en hun opdrachtgevers dus wel geen sprake zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *