Grootste hervorming van de Europese BTW-regels in 25 jaar

Hervorming BTW-regels

De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor de grootste hervorming van de Europese BTW-regels in 25 jaar.  Met deze hervorming tracht de Commissie BTW fraude te bestrijden en het BTW-systeem eenvoudiger te maken voor het bedrijfsleven.

 

De Commissie wil het huidige BTW-systeem veranderen door de verkoop van goederen van het ene EU-land naar het andere op dezelfde wijze te belasten als goederen die binnen een lidstaat worden verkocht. Het voorstel houdt in dat leveranciers van goederen en diensten bij grensoverschrijdende transacties binnen de EU niet meer het 0%-tarief hanteren maar het tarief van het bestemmingsland. Deze BTW wordt afgedragen in het eigen land van de leverancier, waarna het wordt overgemaakt naar het bestemmingsland.

 

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.