Maximale hypotheekrenteaftrek 37%

Hypotheekrenteaftrek

Het hangt al enkele jaren in de lucht, het einde van de hypotheekrenteaftrek. Tot nu toe bleef het bij relatief vriendelijke maatregelen die deze aftrek verder beperkte. Het ziet er echter naar uit dat ons nieuwe kabinet er serieus werk van gaat maken.

 

Het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek gaat nog te ver, maar vanaf 2020 komt er naar verwachting een versnelde afbouw. De aftrek wordt in vier stappen van 3 procent beperkt tot het laagste inkomstenbelastingtarief van 37%. Om deze lastenverzwaring voor met name de hogere inkomens enigszins te compenseren wordt het eigenwoningforfait lager evenals de inkomstenbelastingtarieven.

 

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.