Berichten

Zorg voor goede algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden nodig - DK Accountants en Adviseurs Nieuwegein Veenendaal Tiel PuttenAlgemene voorwaarden nodig?!

Algemene voorwaarden, ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd, zijn onmisbaar voor iedere onderneming. Met algemene voorwaarden dekt u zich namelijk in voor juridische risico’s en aansprakelijkheid die bij het ondernemerschap horen. Tevens voorkomt u mogelijke discussies met een klant na het sluiten van een overeenkomst.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn in principe een overeenkomst, die u veelvuldig kunt gebruiken voor leveringen en werkzaamheden. In de algemene voorwaarden vermeld u de regels die u hanteert voor de levering, betaling, aansprakelijkheid en garanties van uw product en/of dienst. Algemene voorwaarden zijn als het ware een juridisch fundament voor uw onderneming.

Veel aansprakelijkheidsverzekeraars stellen als voorwaarde dat u goede algemene voorwaarden hanteert. Bijkomend voordeel is dat het eigen risico van uw aansprakelijkheidsverzekering, door het gebruik van algemene voorwaarden, (mogelijk) wordt verlaagd.

Opstellen en hanteren

Het simpelweg kopiëren van andere algemene voorwaarden is niet de manier en kan zelfs in strijd zijn met het auteursrecht. Het opstellen van algemene voorwaarden is dan ook maatwerk. Maar het op juridische juiste wijze hanteren van algemene voorwaarden is vele malen belangrijker. Algemene voorwaarden zijn snel van toepassing. U hoeft ze niet voor te lezen of erover te onderhandelen. Er geldt wel een informatieplicht.

Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als u uw klant een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden, voor de totstandkoming van de opdracht, kennis te nemen. Naast de informatieplicht stelt de wet als tweede eis aan algemene voorwaarden dat deze niet onredelijke bezwarend mogen zijn voor uw klant.

Toegesneden op uw bedrijfsvoering

Om te voorkomen dat u voorwaarden opneemt die onredelijk, en daarmee niet van toepassing, zijn is het raadzaam om algemene voorwaarden door een bedrijfsjurist op te laten stellen. Deze zorgt ervoor dat uw algemene voorwaarden nauw aansluiten bij uw bedrijfsvoering en voldoen aan actuele wet- en regelgeving. Door het hanteren van goede algemene voorwaarden creëert u een solide juridische basis voor uw onderneming en voorkomt u risico’s.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan algemene voorwaarden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het opstellen van algemene voorwaarden en commerciële contracten voor diverse soorten ondernemingen.

Heb ik per se een advocaat nodig?

Advocaat nodig bedrijfJuridische vraagstukken

Als ondernemer heeft u er ongetwijfeld weleens mee te maken: het laten beoordelen van een contract, juridisch advies bij een specifiek vraagstuk of omdat u betrokken bent in een (zakelijk) conflict. Heeft u dan per se een advocaat nodig of rechtsbijstandverzekeraar? Nee, u kunt in veel gevallen ook een (bedrijfs)jurist inschakelen. Dit is vaak veel toegankelijker, voordeliger en dus aantrekkelijker.

 

Verschillen tussen een advocaat en een jurist

Elke advocaat is jurist maar niet elke jurist is ook advocaat. Beiden hebben een juridische universitaire studie voltooid en zijn daarmee ‘Meester in de rechten’. Een advocaat heeft echter een speciale advocatenopleiding gevolgd. Veel advocaten richten zich (hoofdzakelijk) op het voeren van gerechtelijke procedures (procederen), zoals bij strafzaken en schadeclaims. Een (bedrijfs)jurist adviseert voornamelijk en stelt juridische documenten op, denk aan arbeidscontracten, koopovereenkomsten en algemene voorwaarden.

 

Gaat het om juridisch advies, dan bent u helemaal niet verplicht om een advocaat in te schakelen. In de praktijk zal een jurist eerder geneigd zijn om problemen te voorkomen en voor een praktische oplossing te kiezen. Het feit dat een jurist geen advocaat is, betekent niet dat een jurist niet even deskundig is als een advocaat. Het tegenovergestelde kan zelfs het geval zijn waarbij er verder wordt gekeken dan alleen naar het juridische vraagstuk. Wat betekent het bijvoorbeeld op financieel of fiscaal gebied voor u?

 

Tariefstelling

In het algemeen zijn de tarieven van advocaten hoger dan die van juristen. En voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u maandelijks een vast bedrag, terwijl u maar misschien een enkele keer behoefte heeft aan juridisch advies. Een uurtarief tussen de 200 á 350 Euro is heel gangbaar binnen de advocatuur. Daar komt dan nog de omzetbelasting bij en vaak ook 6% aan kantoorkosten.

 

Op het moment dat u een juridisch vraagstuk of probleem heeft, wilt u een snelle, goede en voordelige oplossing. Een (bedrijfs)jurist kan u daar prima bij helpen en is een uitstekend alternatief voor het inschakelen van een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar.

 

Bedrijfsjuristen van DK

De bedrijfsjuristen van DK Accountants en Adviseurs verstrekken ondernemers en particulieren op een laagdrempelige wijze juridisch advies en rechtsbijstand. Wij richten ons op het voorkomen van juridische conflicten. Dit realiseren we door u proactief van advies te voorzien en juridische documenten voor u op te stellen.

 

Mocht het noodzakelijk zijn om te procederen, ook dan staan wij u bij. Wij werken nauw samen met belastingadviseurs, accountants en notarissen. Op deze wijze kunnen wij snel schakelen en heeft u een vast aanspreekpunt voor uw (juridische) vragen.

 

Heeft u behoefte aan juridisch advies? Of wenst u eens vrijblijvend van gedachten te wisselen? Neem contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.