• Salarisadministratie

    Afsluiting 2019 – aandachtspunten 2020

Salarisadministratie: afsluiting 2019 / aandachtspunten 2020

December en januari staan in het teken van de afsluiting van uw salarisadministratie van het huidige jaar en de aandachtspunten voor het komende jaar. Wat is hierbij van belang?

Afsluiting salarisadministratie 2019

Reiskostenvergoedingen 2019

Een uitbetaalde reiskostenvergoeding dient in de salarisadministratie te zijn opgenomen.

Heeft u in 2019 reiskostenvergoedingen aan uw medewerkers uitbetaald buiten de salarisadministratie om, bijvoorbeeld op basis van een declaratie? Geef deze bedragen dan zo spoedig door, zodat deze alsnog in de salarisadministratie van 2019 opgenomen kunnen worden.

Eindheffing werkkostenregeling 2019

De werkkostenregeling omvat de regelgeving omtrent vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. U kunt in 2019 1,2% van uw fiscale loonsom gebruiken voor deze vergoedingen en verstrekkingen, de zogenaamde vrije ruimte. Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen geldt een vrijstelling of nihil waardering, deze gaan niet ten koste van de vrije ruimte. De overige vergoedingen en verstrekkingen die wel in de vrije ruimte vallen, blijven onbelast voor zover deze 1,2% niet wordt overschreden. Bij overschrijding bent u als werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

De eventueel verschuldigde eindheffing over 2019 geeft u door aan de salarisadministratie, welke deze voor u begin 2020 in de aangifte loonheffingen verwerkt.

Aandachtspunten salarisadministratie 2020

Minimum(jeugd)loon en Lage-inkomensvoordeel (LIV) per 1 januari 2020

De bruto bedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon stijgen per 1 januari 2020.

Met ingang van 1 januari 2020 heeft u voor een werknemer met een gemiddeld uurloon van € 10,29 of meer, maar niet meer dan € 12,87 recht op een LIV van € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per kalenderjaar, indien de medewerker minimaal 1248 verloonde uren heeft.

Ook wijzigen per 1 januari 2020 de bedragen die gelden voor het jeugd-LIV. Het bedrag van het voordeel per verloond uur en het maximale bedrag per kalenderjaar per jeugdige werknemer gaan naar beneden.

Premiedifferentiatie WW

Met ingang van 1 januari 2020 gelden er 2 percentages voor de premie AWf (Algemeen Werkloosheidsfonds): laag (2,94%) en hoog (7,94%). Om de lage premie te mogen toepassen dient u te beschikken over een schriftelijke (door beide partijen getekende)  arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang. De lage premie moet worden herzien indien het dienstverband binnen 2 maanden na aanvang eindigt of wanneer er 30% meer uren worden verloond dan contractueel is overeengekomen.

Oproepkrachten

Heeft u oproepkrachten die één jaar of langer bij u in dienst zijn, dan dient u hen in januari 2020 een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang o.b.v. de gemiddeld gewerkte uren in het voorgaande jaar. Doet u dit aanbod niet, dan kan de oproepkracht alsnog loondoorbetaling eisen op basis van deze gemiddelde uren (en deze rechtsvordering verjaart pas na 5 jaar). De oproepkracht kan uw aanbod weigeren, in dat geval wordt de oproepovereenkomst ongewijzigd voortgezet en doet u het volgende jaar een nieuw aanbod. Indien gewenst kunnen wij de aanbiedingsbrief voor u opstellen, neemt u dan gerust even contact met ons op via het contactformulier onderaan.

Overige maatregelen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is een pakket aan maatregelen waarvan een deel ingaat per 1 januari 2020. Meer informatie vindt u hier op onze website, daar staat ook een handig stappenplan.

Beschikking / mededeling gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020

In de maand november of december ontvangt u van de Belastingdienst de beschikking of mededeling gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020, stuurt u deze direct door naar uw salarisadministrateur?

Heeft u hier nog vragen over, neem dan contact met ons op via het contactformulier, mail of 0318 – 500 005.

Contact opnemen

Aletta Kuijer en collega’s zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Uw privacy is bij ons in goede handen. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Lees meer

Aletta Kuijer

Aletta Kuijer

Teamleider salarisadministratie

Logo NBA
Logo register-belastingadviseurs
Logo FFP