• Wet Arbeidsmarkt in Balans

    WAB, wat is dat?

Bent u al klaar voor de WAB?

Veel werkgevers zijn nog niet voorbereid op de wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich meebrengt, zo blijkt uit een onderzoek. Maak gebruik van ons handige stappenplan en ontdek snel welke acties u nog kunt ondernemen voor 1 januari 2020. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via mail of 0318 – 50 00 05.

Stappenplan WAB voor ondernemers

.

Inventarisatie langdurig arbeidsongeschikte werknemers

Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling transitievergoeding?

Ga na of u na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebt betaald aan een werknemer die ziek uit dienst is gegaan. Maak daarbij uw dossier alvast compleet voor de aanvraag die u vanaf 1 april 2020 kunt indienen.

Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  • de arbeidsovereenkomst
  • is de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege geëindigd; de ontslagvergunning van UWV of de vaststellingsovereenkomst
  • is de arbeidsovereenkomst wel van rechtswege geëindigd; een verklaring dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan, een overzicht van de ziekteperiode en de naam van de behandelend bedrijfsarts
  • de loonstroken over de gehele ziekteperiode
  • de gegevens die zijn gebruikt om de transitievergoeding te berekenen
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding

Heb ik nog slapende dienstverbanden?

Overweeg om deze, met het oog op de compensatieregeling transitievergoeding, alsnog te beëindigen. Houd daarbij rekening met het verschil in de berekening van de transitievergoeding in 2019 en 2020.

Inventarisatie arbeidsovereenkomsten

Heb ik van alle medewerkers een schriftelijke arbeidsovereenkomst?

Voor de medewerkers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben die geen oproepovereenkomst is, is het noodzakelijk een schriftelijke arbeidsovereenkomst bij de loonadministratie te bewaren om de lage WW-premie te mogen toepassen.

Zijn er parttime medewerkers met meer dan 30% structureel overwerk?

In dat geval bent u ook de hoge WW-premie verschuldigd. Ga na of u de arbeidsomvang voor deze medewerkers kunt aanpassen.

Kan ik gebruik maken van de verruimde ketenregeling?

Heeft u overeenkomsten voor bepaalde tijd die eindigen na 1 januari 2020, dan mag u de totale duur van de overeenkomsten voor deze medewerker(s) oprekken naar 36 maanden.

Inventarisatie oproepovereenkomsten

Is mijn procedure voor het oproepen van de oproepkrachten in orde?

Denk aan de nieuwe oproeptermijn van 4 dagen. Daarnaast moet u de oproepkracht schriftelijk/elektronisch en persoonlijk oproepen, een verwijzing naar een dienstrooster is niet voldoende.

Kan ik bestaande oproepovereenkomsten wijzigen?

Is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een oproepovereenkomst, dan betaalt u alsnog de hoge WW-premie. Ga na of u deze overeenkomsten kunt omzetten in een overeenkomst met vaste arbeidsomvang. Let op, dit geldt ook voor min/max-contracten.

Welke oproepkrachten moet ik een aanbod met vaste arbeidsomvang doen?

De oproepkracht die langer dan 12 maanden in dienst is, moet u een aan aanbod doen o.b.v. de gemiddelde verloonde uren van de afgelopen 12 maanden.

Heb ik oproepkrachten jonger dan 21 jaar?

Zo ja, let dan op het maximum aantal verloonde uren i.v.m. de lage WW-premie: 48 uur bij een tijdvak van 4 weken en 52 uur bij een tijdvak van een maand.

Pas de ontslagprocedure aan

Welke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd lopen binnenkort af?

Zorg dat u tijdig aanzegt (maximaal 1 maand van tevoren), ook als de overeenkomst wordt voortgezet. Houdt u er rekening mee dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding indien u de overeenkomst niet voortzet. Geeft de werknemer zelf aan de overeenkomst niet te willen voortzetten, dan bent u geen transitievergoeding verschuldigd.

Zijn mijn personeelsdossiers volledig?

Vooral bij ontslag is een compleet dossier van essentieel belang. Denk bijvoorbeeld aan een schriftelijke waarschuwingsbrief. Daarnaast moet u ook voor een duidelijke functieomschrijving zorgen, zodat u een medewerker beter kunt aanspreken op disfunctioneren. Laat u altijd tijdig adviseren door een jurist als u een dienstverband wilt beëindigen.

Vragen over de WAB?

Neem dan contact met ons op via mail of 0318 – 50 00 05.

SEMINAR 12 november 2019

Wilt u meer weten over de WAB en de gevolgen voor u als werkgever? Kom dan naar ons seminar op 12 november 2019 in Veenendaal van 15.30 uur tot 17.00 uur. Samen met Jurato praten we u in 1,5 uur bij over de WAB en geven we u praktische tips. De kosten bedragen € 45,- excl. btw. U kunt zich aanmelden via onderstaande knop.

*aanmelden kan niet meer

Onderwerpen

Contact opnemen

Aletta Kuijer en collega’s zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Uw privacy is bij ons in goede handen. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Lees meer

Aletta Kuijer

Aletta Kuijer

Teamleider salarisadministratie

Logo NBA
Logo register-belastingadviseurs
Logo FFP