• Werktijdverkorting aanvragen

Aanvraag Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Tijdens deze coronacrisis vragen wij uw aandacht voor het volgende.

1.   Werktijdverkorting: de nieuwe regeling

Op 1 april jl. informeerden wij u  – per e-mail  en op onze website: www.dkaccountants.nl – coronavirus update – over de nieuwe werktijdverkortingsregeling: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW betreft een loonkostensubsidie voor een periode van 3 maanden. Die periode kunt u laten beginnen op:

  • 1 maart (1 maart t/m 31 mei)
  • 1 april (1 april t/m 30 juni)
  • 1 mei (1 mei t/m 31 juli)

De omvang van de subsidie is afhankelijk van de omvang van uw omzetdaling. Voor de keuze van de periode is dus belangrijk in welke periode u de meeste omzetdaling verwacht: maart t/m mei, april t/m juni of mei t/m juli).

2.   Wij helpen u graag bij uw aanvraag

Een aanzienlijk aantal van onze relaties heeft al aangegeven gebruik te willen maken van de NOW. Wilt óók u er gebruik van maken, en wilt u dat wij u helpen? Dan kunt u ons alsnog laten weten dat u een beroep wilt doen op de NOW. U kunt daarvoor  terecht bij uw contactpersoon op onze loonafdeling. U kunt ook deze e-mail beantwoorden (lonen@dkaccountants.nl).

3.   Informatie: door u te verstrekken

Om voor de NOW in aanmerking te kunnen komen, dient uw omzetdaling  – in de door u gekozen periode van 3 maanden – minimaal 20 % te zijn.

Uw aanvraag dient te vermelden met hoeveel procent u verwacht dat uw omzet zal dalen in de door u gekozen periode. Daarvoor hebben wij van u de volgende informatie nodig:

  1. omzet 2019;
  2. verwachte omzet in de gekozen periode (maart t/m mei, april t/m juni of mei t/m juli 2020);
  3. bankrekeningnummer waarvan u de loonheffingen betaalt met de daarbij behorende naam van de onderneming.

4.   Toelichting / vragen

Ad 1 – Omzet 2019
Om vast te stellen of én met hoeveel procent uw omzet is gedaald, wordt een vergelijking met uw omzet in 2019 gemaakt. Daarvoor wordt de omzet in heel 2019 door 4 gedeeld. Op die manier wordt voor 2019 de gemiddelde omzet per kwartaal berekend. Die (1/4) omzet wordt vergeleken met de omzet die u verwacht te maken in de door u gekozen periode van 3 maanden.

Vraag 1: wat was uw omzet in heel 2019?

Bent u een werkgever die bestaat uit meerdere rechtspersonen – een zogenaamd concern – dan gaat het om de omzetdaling op concernniveau. Dat betekent dat u bij vraag 1 de omzet 2019 op concernniveau dient in te vullen.

Ad 2 – Keuze periode / verwachte omzet
De omvang van de NOW-subsidie is afhankelijk van de omvang van de door u verwachte omzetdaling in de door u gekozen periode van 3 maanden (maart t/m mei óf april t/m juni óf mei t/m juli 2020). In dat licht kan het dus belangrijk zijn welke periode u kiest.

Vraag 2: welke periode kiest u?

  • periode maart t/m mei 2020
  • periode april t/m juni 2020
  • periode mei t/m juli 2020

Vraag 3: welke omzet verwacht u in de door u gekozen 3-maandsperiode?

Bent u een werkgever/concern dan dient u ook vraag 2 en vraag 3 op concernniveau te beantwoorden.

Ad 3 –  Bankrekeningnummer en bijbehorende naam (van de onderneming)
Het rekeningnummer moet corresponderen met het rekeningnummer waarvan u de loonheffingen aan de Belastingdienst betaalt.

Vraag 4:

a.     bankrekeningnummer (waarvan u de loonheffingen betaalt) 
b.     bij dat bankrekeningnummer horende naam

Bent u één van de werkgevers met meerdere loonheffingennummers? En wilt u voor de gehele loonsom in aanmerking komen voor de NOW? Dan dient per loonheffingennummer een aanvraag te worden ingediend. Maakt u – i.v.m. de meerdere loonheffingennummers – van meerdere bankrekeningen gebruik dan dient u bij vraag 4 alle bankrekeningnummers met bijbehorende (bedrijfs)namen in te vullen.

5.   Het verdere verloop

Indienen aanvraag
De aanvraag kan vanaf 14 april 2020 door het UWV in behandeling worden genomen. Het UWV probeert dat te vervroegen. Het streven is 6 april a.s. De aanvragen kunnen tot en met 31 mei 2020 worden ingediend.

Wanneer kunt u antwoord verwachten?
Het UWV heeft 13 weken de tijd, maar streeft er naar uw aanvraag binnen 2 à 4 weken af te handelen. Wordt u de loonkostensubsidie toegekend dan keert het UWV een voorschot uit van 80% uit. Dat voorschot wordt in 3 termijnen uitbetaald. Het streven is: uitbetaling van de 1e termijn binnen 2 à 4 weken.

Definitieve vaststelling loonkostensubsidie
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel dient u daarbij een accountantsverklaring te overleggen. Er wordt nog beoordeeld in welke gevallen die accountantsverklaring niet nodig zal zijn. De regeling kan op dat punt nog worden aangepast. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een terugvordering of nabetaling.

Wij helpen u graag bij het indienen van uw aanvraag. E-mail uw antwoorden op de 4 gestelde vragen dan zo snel mogelijk naar: lonen@dkaccountants.nl

De aanvragen kunnen tot en met 31 mei 2020 worden ingediend.

Contact opnemen

Aletta Kuijer en collega’s zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Uw privacy is bij ons in goede handen. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Lees meer

Aletta Kuijer

Aletta Kuijer

Teamleider salarisadministratie

Logo NBA
Logo register-belastingadviseurs
Logo FFP